گواهینامه ها

  • دارنده نظام نامه مدیریت کیفیت ISO 9001-2008
  • دارنده تاییدیه ساخت تابلو از توانیر
  • عضو انجمن صنفی تولید کنندگان تابلوهای برق ایران
  • عضو انجمن صنفی شرکت های مهندسی برق استان گلستان