توانمندی ها

واحد برق رسانی شرکت عابد خزر

 • طراحی، مشاوره، اجراء
 • اجرای کلیه خطوط فشار ضعیف و متوسط
 • نصب و اجرای پستهای هوایی
 • ساخت و تجهیز پستهای ساختمانی
 • نصب و راه اندازی تجهیزات چاه کشاورزی
 • طراحی، ساخت، نصب و خدمات پس از فروش کلیه تابلوها
 • ساخت تابلوهای فشار متوسط (کمپکت، کیوسک)
 • ساخت تابلوهای فشار ضعیف توزیع تا 5000 آمپر
 • ساخت تابلوهای توزیع خیابانی (بارانی) تا درجه حفاظت 54پا
 • ساخت تابلوهای توزیع دیواری (روکار و توکار)
 • طراحی و ساخت تابلوهای بانک خازن MV, LV (اصلاح ضریب قدرت)
 • طراحی و ساخت تابلوهای کنترل ژنراتور (چنجور، سنکرون)